>
Esrum Skytteforening
Foreningslogo
Gå til indhold
Love, cirkulærer og bekendtgørelser


I forbindelse med skydning er der mange forskellige love, bekendtgørelser og cirkulærer, som regulerer og styrer de vilkår skytter og skytteforeninger er underlagt.

Det vil være for omfattende at have alle lagt op på hjemmesiden, eller bare have links til oplysningerne her - det vil kræve meget tid at holde sig ajour med alle ændringer og tilføjelser. Så for at give dig en større sikkerhed for, at du altid kan finde de aktuelle oplysninger, skal vi henvise dig til Justitsministeriets hjemmeside eller Retsinformation, hvor alt relevant gældende kan findes.

JM logo
Retsinformation logo

Sikkerhedsbestemmelser for skydningSikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte


Skydning - en sport for alle, store som små - for sammenhold og præcision.
Webmaster@esrumskytter.dk
Skydning - en sport for alle, store som små - for sammenhold.
Webmaster@esrumskytter.dk
Skydning - en sport for alle, store som små.
Webmaster@esrumskytter.dk
Tilbage til indhold